Adatvédelmi nyilatkozat

A honlapunkon keresztül történő regisztráció során keletkező információkat szigorúan bizalmasan kezeljük. A személyes adatok kezelése során messzemenőkig figyelembe vesszük a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, (a továbbiakban: Avtv.) adatvédelmi rendelkezéseit. Személyes adatokat a megjelölteken és a törvény alapján kötelezően teljesítendő adattovábbításokon kívül harmadik személynek nem adunk át. Az adatkezelő minden hatósági adatkérés teljesítése előtt megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, kötelezettsége.