Kőbánya

Kőbányai Komposztáló Kerület Program leírása, koncepciója

A program céljai:

  • Szűnjön meg az egészség- és környezetkárosító őszi avarégetés (levélfüst-mentes kerület).
  • Csökkenjen 20-50%-kal a kukába kerülő, ezáltal kezelésre szoruló hulladék mennyisége.
  • Csökkenjen a lakosságot és a közintézményeket várhatóan egyre nagyobb mértékben terhelő szemétszállítási (hulladékkezelési) díj.
  • Szűnjön meg a szerves hulladékok közterületre való illegális elhelyezése.
  • A lakosság és a közintézmények ingyen tápanyaghoz (komposzt, azaz humusz) jussanak.
  • Növekedjen a kerület zöldterülete, javuljon a kerület zöldterületeinek biológiai aktivitása.
  • Javuljon környezetünk állapota, ezáltal a lakosság közérzete.

A program a következő elemekből áll:

1. Komposztáló Család Program

Egy átlagos háztartásban a hulladék 30%-a komposztálható, kertes házakban ez az arány az 50%-ot is eléri. Ezek alapvetően kétféle forrásból kerülnek ki: a kertből és a konyhából.

2. Komposztáló Lakóközösség Program

A komposztálás hatására jelentősen csökken a kukákba kerülő hulladék mennyisége, vagyis jelentősen mérsékelhető a lakóközösség szemétszállítási költsége. Ráadásul olyan értékes tápanyag, termőföld keletkezik, amely további megtakarítást tesz lehetővé a lakóközösség számára, megspórolva a bolti virágföld árát és szállítási terheit. A társasházaknál egy időben több háztartásban keletkezik zöldhulladék, vélhetően nagyobb mennyiségben, ezért indokolt, hogy nagyobb méretű komposztálókat kapjanak.

3. Komposztáló Intézmény Program

Az intézmények esetében is igaz, hogy komposztálás hatására jelentősen csökken a kukákba kerülő hulladék mennyisége, vagyis jelentősen mérsékelhető a szemétszállítási költség. Az óvodai és iskolai közösségek helyben hasznosíthatják az intézményben keletkező zöldjavakat, vagyis helyben tarthatják az értékes tápanyagokat, a zöldhulladékból keletkező humuszt. Közben a gyerekek (és rajtuk keresztül családjaik) játékos formában elsajátíthatják a környezettudatos életmód alapjait, és hasznos, gyakorlati tudást szerezhetnek.

Az intézményekben nagyobb mennyiségben keletkezik kerti zöldhulladék, ezért itt is indokolt, hogy több, nagyobb méretű komposztálót kapjanak.

Bővebb információ a Kőbányai Komposztálási Programról: Kőkert Kft.