Komposztáló Közösség

A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának támogatásával 50 budapesti közösségnek (társasház, kollégium vagy más lakóközösség, illetve oktatási intézmény, nevelőotthon, szociális otthon stb.) az alábbi komposztáló eszközöket tudjuk térítésmentesen biztosítani:

- KomposztMester 700 típusú lombkomposztáló,
- szárazanyag tároló (50 l faaprítékkal),
- zeolit-tároló (20 kg szagmegkötő ásványi anyaggal),
- kitámasztható komposztrosta,
- levegőztető szigony, 

továbbá tájékoztató és útmutató kiadványok, és tájékoztató plakát.

Az eszközök átvételének feltétele egy tájékoztató előadás meghallgatása, amely a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjától elnyert támogatásnak köszönhetően ingyenes.

A komposztáláshoz biztosított eszközöket - a Használati megállapodás aláírását követően - ezen a tájékoztató előadáson veheti át a komposztgazda, aki tartja majd a kapcsolatot a komposztáló közösség és a szakmai lebonyolításért felelős szervezet között.

Komposztgazda lehet egy lelkes lakó, közös képviselő, házmester, gondnok, kertész, pedagógus vagy a közösség bármely tagja, munkatársa, akit a közösség - szóban vagy írásban - felhatalmaz erre, és akinek a felügyeletével helyben hasznosíthatják a kertben, udvaron keletkező zöldjavakat, vagyis helyben tarthatják az értékes tápanyagokat, a zöldhulladékból keletkező humuszt.

Amennyiben az Ön által képviselt közösség szeretne csatlakozni programunkhoz, jelentkezzen itt!